PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

  0
  8

  1. Phá sản là gì?

  Theo Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định về phá sản như sau:

  Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

  Trong đó, doanh nghiệp, hợp tác xã được coi là mất khả năng thanh toán khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

  Điều kiện để phá sản doanh nghiệp cần có những yếu tố sau:

  – Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

  – Doanh nghiệp bị Tòa án nhân dân tuyên bố phá sản.

  Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi nào?

  – Doanh nghiệp không có tài khoản để thanh toán các khoản nợ.

  – Doanh nghiệp có tài sản nhưng không thanh toán các khoản nợ.

  2. Chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

  Theo Điều 5, Luật phá sản 2014 quy định các chủ thể sau đây có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản :

  “Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

  Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

  Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

  Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.”

  3. Trình tự, thủ tục tiến hành phá sản

  Các bước tiến hành

  – Bước 1 : Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Tòa án.

  – Bước 2 : Sau khi người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hợp lệ, Tòa án sẽ thông báo nộp tiền lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá sản. Sau đó Tòa án quyết định nhận giải quyết và vào sổ thụ lý.

  – Bước 3 : Mở thủ tục phá sản.

  – Bước 4 : Triệu tập hội nghị chủ nợ.

  – Bước 5 : Phục hồi doanh nghiệp.

  – Bước 6 : Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản và thực hiện quyết định đó.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here