Lĩnh Vực Tham Gia Tố Tụng

Lĩnh Vực Tham Gia Tố Tụng

Với kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động giải quyết tranh chấp
và hiểu biết về hoạt động kinh doanh sâu sắc, các luật sư của chúng tôi cung
cấp cho khách hàng các giải pháp giải quyết tranh chấp một cách linh hoạt,
nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và có tính thực tiễn cao.

Chúng tôi có kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp
trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: sở hữu, quản lý, điều hành doanh
nghiệp, hoạt động thương mại, đầu tư, đất đai, xây dựng, lao động, hợp đồng và
các vấn đề dân sự. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho khách hàng bao gồm:

Giải quyết tranh chấp tiền tố tụng:

 • Đánh giá toàn diện
  trong đó bao gồm các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp;
 • Tư vấn cho khách hàng
  các giải pháp để giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh chóng;
 • Đề xuất các phương án
  đàm phán cho khách hàng trên cơ sở xác định vị thế đàm phán của khách hàng;
  tham gia cùng khách hàng hoặc thay mặt khách hàng làm việc, đàm phán với bên
  thứ ba;
 • Tư vấn và hỗ trợ cho
  khách hàng trong việc soạn thảo giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc giải quyết
  tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng tòa
án hoặc trọng tài:

 • Soạn thảo hồ sơ khởi
  kiện và thực hiện các thủ tục khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài có thẩm
  quyền;
 • Tham gia tố tụng tại
  tòa án các cấp hoặc trọng tài theo yêu cầu và trên cơ sở ủy quyền của khách
  hàng;
 • Đại diện cho khách
  hàng liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình
  giải quyết tranh chấp, để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.