Thay đổi đăng ký kinh doanh

0
25

1. Những trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và công bố thông tin thay đổi theo đúng quy định của luật doanh nghiệp.

  • Thông thường các doanh nghiệp sẽ lựa chọn những nội dung thay đổi cơ bản như sau:

– Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần.

2. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị những thông tin đăng ký kinh doanh cần thay đổi

Bước 2: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ

Thành phần hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh được quy định theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đối với mỗi nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh khác nhau sẽ yêu cầu những thành phần hồ sơ khác nhau.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, nộp phí thay đổi đăng ký kinh doanh online.

Bước 4: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và nhận kết quả

Trong thời hạn từ 3 đến 5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp nộp bổ sung một bộ hồ sơ bản cứng và nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngược lại, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hướng dẫn điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp bổ sung thông tin và nộp lại cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

3. Doanh nghiệp/công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh/Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp doanh nghiệp/công ty có thể nộp thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng bằng cách nộp hồ sơ trên trang trực tuyến tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here