Văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2022 (2)

0
26

1. Yêu cầu sửa Luật Doanh nghiệp liên quan phát hành cổ phiếu và trái phiếu

Chính phủ thông qua Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 11/7/2022 về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội.

Mục tiêu hướng tới thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống. Phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Yêu cầu Bộ Tài chính thực thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

  • Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp để trình Chính phủ sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
  • Chủ động rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định bất cập liên quan đến việc minh bạch thông tin của doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể quản lý, tham gia thị trường như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, tăng cường các giải pháp chế tài xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán, bảo vệ nhà đầu tư.
  • Khẩn trương rà soát trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế để nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp góp phần lành mạnh, minh bạch hóa thị trường.

2. Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 11/7/2022

Tổng cục Thuế có Công điện 12/CĐ-TCT ngày 08/7/2022 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15. Mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022 như sau:

– Xăng (trừ etanol) còn 1.000 đồng/lít;

– Nhiên liệu bay còn 1.000 đồng/lít;

– Dầu diesel còn 500 đồng/lít;

– Dầu hỏa vẫn giữ 300 đồng/lít;

– Dầu mazut còn 300 đồng/lít;

– Dầu nhờn còn 300 đồng/lít;

– Mỡ nhờn còn 300 đồng/kg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here