Văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

0
23

1. Chế độ, chính sách với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Chính phủ ban hành Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm:

– Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

– Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

– Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn:

– Được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

– Được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Văn bản có hiệu lực từ ngày 15/8/2022.

3. Giảm 10% thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng

Đây là nội dung tại Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.

Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.

Nghị định 51/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/8/2022.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here