Biểu Phí Dịch Vụ Pháp Lý Thông Thường

STT DỊCH VỤ PHÁP LÝ THÔNG THƯỜNG MỨC PHÍ (Đơn vị tính:VNĐ) GHI CHÚ
1 Tư vấn pháp luật trực tiếp tại Văn phòng 500.000 đ/giờ Biểu phí tối thiểu, Tùy theo tính chất của từng vụ việc
2 Tư vấn  tại nhà, văn phòng, nơi làm việc 1.000.000đ/Giờ Biểu phí tối thiểu, Tùy theo tính chất của từng vụ việc, khoảng cách
3 Soạn thảo đơn từ: Công văn, đơn khiếu nại, đơn tố cáo… 500.000/văn bản  Biểu phí tối thiểu Đã bao gồm phí tư vấn Kèm theo tư vấn gửi bên thứ ba
4 Soạn thảo văn bản di chúc, Văn bản thỏa thuận về tài sản, Văn bản chia tài sản. 2.000.000/văn bản Biểu phí tối thiểu Đã bao gồm phí tư vấn Không bao gồm lệ phí công chứng – chứng thực
5 Soạn thảo Đơn khởi kiện; đơn kháng cáo; đơn khiếu nại, Đơn tố cáo; đơn Tố giác… 500.000/văn bản Biểu phí tối thiểu Đã bao gồm phí tư vấn Áp dụng cho thủ tục tố tụng dân sự, hình sự, hành chính.
6 Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự 1.000.000/hợp đồng Biểu phí tối thiểu Đã bao gồm phí tư vấn Không bao gồm phí dịch thuật, công chứng, chứng thực (nếu có)
7 Thù lao Luật sư tham gia tố tụng tại Tòa Án 10.000.000/ cấp xét xử Biểu phí tối thiểu Đã bao gồm phí tư vấn Vụ án: Hình sự, Dân Sự, Ly Hôn, Đất đai, Lao Động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại