QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI CON CHƯA THÀNH NIÊN GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN CHO NGƯỜI KHÁC?

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: - Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích...

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

1. Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự  Điều 66 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về biện pháp bảo đảm thi hành án như sau: - Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng...

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA BỐ MẸ NUÔI

1.  Con nuôi có được hưởng thừa kế  Điều 653 Bộ luật Dân sự 2015 quy định con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 Bộ luật Dân sự...

XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC SẼ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

1. Quy định chung về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị...

Làm thế nào để chấm dứt việc nuôi con nuôi?

Nguồn ảnh: Internet 1. Căn cứ chấm dứt việc nuôi con nuôi Điều 25 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định về các trường hợp mà việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt như sau:

Thừa kế theo pháp luật

Nguồn ảnh: Internet 1. Khái niệm thừa kế theo pháp luật Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng...

Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Nguồn ảnh: Internet 1. Điều kiện tuyên bố một người là đã chết Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố...

Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó

Nguồn ảnh: Internet 1. Điều kiện thực hiện quyền yêu cầu Điều 64 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của...

Giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự

Nguồn ảnh: Internet 1. Chủ thể có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp Căn cứ theo Điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì các bên trong hợp đồng dân sự có quyền tự mình hoặc thông...

Thủ tục yêu cầu tuyên bố và hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

1. Khái niệm Mất năng lực hành vi dân sự Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc mất năng lực hành vi dân sự như sau: "Khi một người do bị bệnh tâm...

TIN TỨC GẦN ĐÂY

TIN TỨC HẰNG NGÀY

Liên hệ