Đầu Tư

Đầu Tư

Với những am hiểu sâu sắc về pháp luật và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, MLF sẽ hỗ trợ hiệu quả các nhà đầu tư trong quá trình lập và triển khai các dự án đầu tư tại quốc gia Việt Nam đầy tiềm năng. Không dừng ở tư vấn pháp lý thuần túy, MLF cam kết xây dựng mạng lưới sâu rộng với cộng đồng các doanh nghiệp và đối tác tại Việt Nam nhằm cung cấp những giải pháp tư vấn toàn diện và trọn gói cho khách hàng, từ giới thiệu đối tác, địa điểm đầu tư cho đến hỗ trợ xây dựng và triển khai các dự án trên thực tế.

MLF cung cấp cho các nhà đầu tư các dịch vụ sau đây:

  • Giới thiệu địa điểm triển khai dự án;
  • Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư nếu khách hàng có đề nghị;
  • Đề xuất hình thức, phương thức đầu tư phù hợp;
  • Tham gia cùng khách hàng đàm phán với các đối tác về phương án hợp tác đầu tư;
  • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  • Nộp và theo dõi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  • Thực hiện các thủ tục sau khi giấy chứng nhận đầu tư được cấp để triển khai dự án, bao gồm cả các thủ tục về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dự án, các thủ tục với cơ quan thuế, ngân hàng…;
  • Tư vấn về tuân thủ pháp luật cho các dự án khi triển khai, đi vào hoạt động