BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

1. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại  - Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. - Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân,...

ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất Điều 117 Luật đất đai 2013 quy định nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất: - Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích...

CÁC CHI PHÍ PHẢI NỘP KHI CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ, ĐẤT

  1. Thuế thu nhập cá nhân Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần từ các nguồn thu nhập vào ngân sách nhà nước. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Luật thuế...

Người có nhiều đất, nhà ở, đầu cơ và bỏ hoang đất sẽ bị đánh thuế cao trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Tờ trình mới nhất tiếp tục chỉ ra công tác quản lý và sử dụng đất còn tồn tại, hạn chế như quy hoạch chưa đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển...

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Nguồn ảnh: Internet 1. Tranh chấp quyền sử dụng đất Tranh chấp quyền sử dụng đất là những tranh chấp giữa các bên với nhau về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất nào...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Điều 3 Luật Đất đai 2013 ghi nhận "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước...

Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng

1. Thu hồi đất là gì? Theo khoản 5 Điều 4 Luật Đất đai 2013 thì "Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức,...

Giải đáp về thừa kế tài sản

Người hỏi: Phạm Thị Huyền Ông, bà nội tôi có 4 người con, cả 02 đều mất trước năm 1980. Sau khi ông, bà nội tôi mất, các cô, chú...
Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp lý miễn phí

Luật sư Công Ty :Luật TNHH Đa Phương đã gặp mặt tư vấn pháp lý miễn phí cho 28 hộ dân thuộc diện giải tỏa, bồi thường giải phóng mặt bằng Khu tập thể Xí nghiệp đường sắt Hải Hà tại Tổ 14 Ngọc Thụy, Long Biên,...
Thừa kếvideo

Tòa tuyên án vụ chia thừa kế

Tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý, đại diện tố tụng vụ án chia thừa kế

TIN TỨC GẦN ĐÂY

TIN TỨC HẰNG NGÀY