BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI

1. Điều kiện để được bảo hộ tên thương mại  Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ như sau: Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh...

Những điểm mới về quyền tác giả trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022

1. Khái niệm về tác giả, đồng tác giả Điều 13 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có quy định về tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả như sau: - Tổ...

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

1. Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền...

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

1. Nhãn hiệu là gì và tại sao cần phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu - Theo Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 thì "nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức,...

Thế nào là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

1. Căn cứ xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: Thứ nhất, đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Theo quy định tại Điều...

TIN TỨC GẦN ĐÂY

TIN TỨC HẰNG NGÀY