Bất Động Sản & Xây Dựng

Tham gia tư vấn và trực tiếp triển khai dự án quy mô lớn, MLF đã xây dựng được đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn am hiểu sâu sắc về pháp luật và thực tiễn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Tên tuổi của MLF sẵn sàng gắn liền với với nhiều dự án bất động sản và xây dựng ở khắp các tỉnh thành trên cả nước

Phạm vi tư vấn của MLF cung cấp bao gồm:

  • Thu thập, cung cấp thông tin quy hoạch và chính sách của nhà nước về đầu tư các dự án bất động sản;
  • Giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư bất động sản;
  • Tư vấn đàm phán, soạn thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các chủ đầu tư để thực hiện dự án;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bao gồm cả hợp đồng EPC;
  • Tư vấn, soạn thảo các văn bản và thay mặt khách hàng xin các chấp thuận/giấy phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án;
  • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục huy động vốn, soạn thảo các văn bản và xây dựng quy trình huy động vốn cho dự án;
  • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục kết thúc dự án đầu tư và khai thác, sử dụng công trình;
  • Tư vấn về chuyển nhượng, cho thuê dự án; và
  • Các vấn đề liên quan khác.