Tài Chính & Ngân Hàng

Các luật sư, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của MLF có thể đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn của khách hàng liên quan đến pháp luật về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Các dịch vụ của MLF bao gồm:

  • Tư vấn giải pháp pháp lý để các ngân hàng thương mại thực hiện tài trợ vốn cho các dự án;
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính…;
  • Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm;
  • Xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, quy trình nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;
  • Tư vấn về bảo hiểm vốn vay, phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính;
  • Tư vấn và đại diện giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;
  • Các tư vấn về tài chính và ngân hàng khác.