TIN TỨC MỚI NHẤT

Nộp đơn khởi kiện trực tuyến

TIN TỨC NỘI BỘ

TIN TỨC PHÁP LÝ

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA BỐ MẸ NUÔI

1.  Con nuôi có được hưởng thừa kế  Điều 653 Bộ luật Dân sự 2015 quy định...

XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC SẼ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

1. Quy định chung về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín Khoản...

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI LÀM NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

1. Bồi dưỡng cho người lao động bằng hiện vật Căn cứ tại khoản 2 Điều...

CÔNG TY CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KHÔNG?

1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao...

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

1. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại  - Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ...

THƯ VIỆN MLF

GIỚI HẠN PHÁP LÝ

Các giới hạn pháp lý

Các thông tin, hướng dẫn đăng tải trên trang web này được cung cấp...
Liên hệ