QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI LÀM NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

1. Bồi dưỡng cho người lao động bằng hiện vật Căn cứ tại khoản 2 Điều 24 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động...

CÔNG TY CÓ ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC KHÔNG?

1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây: - Người lao động thường...

Từ năm 2022, người lao động được hưởng lương hưu thế nào?

Điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu. Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định từ ngày...

Những trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

1. NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi báo trước cho NSDLĐ Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng phải báo...

Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành

1. Hợp đồng lao động là gì? Khái niệm Hợp đồng lao động (HĐLĐ) được ghi nhận tại Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 như sau: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người...
Bảo hiểm xã hộivideo

Quy định mới về đóng BHXH

Quy định đoáng BHXH để hưởng lương hưu tối đa

TIN TỨC GẦN ĐÂY

TIN TỨC HẰNG NGÀY