Đăng Ký Cộng Tác Viên

Thủ Tục Đăng Ký Cộng Tác Viên

BƯỚC 1: Luật sư/chuyên gia pháp lý khai thông tin theo yêu cầu tại mục Đăng ký


BƯỚC 2: Luật sư/chuyên gia pháp lý chuyển tiền Đăng ký cộng tác viên theo mức phí quy định về Tài khoản của MLF;


BƯỚC 3: Luật sư/chuyên gia pháp lý Nhận và Ký Thỏa thuận cộng tác viên gửi cho MLF;


BƯỚC 4: Tổ chức/cá nhân nhận thông tin xác nhận tư cách thành viên từ MLF