LUẬT SƯ RIÊNG

Với tiêu chí đi đầu với thuật ngữ “Luật Sư Riêng” được áp dụng tại Việt Nam. Mong muốn mỗi Cá nhân, Doanh nghiệp có Luật Sư Riêng để được tư vấn, đưa những giải pháp Pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của mình


Tỷ lệ Luật sư trên số dân ở Việt Nam rất thấp, số lượng Gia đình có Luật Sư Riêng rất hạn chế. Chính vì vậy trước sự phát triển của nền kinh tế, những phức tạp và đa dạng của các mối quan hệ,… luôn nảy sinh những thách thức về rủi ro pháp lý. Vì thế, lựa chọn Luật Sư Gia đình để được giải đáp những thắc mắc, tư vấn các vấn đề liên quan đến Pháp luật, các thủ tục Hành chính,… sẽ giảm được những rủi ro, những rắc rối xung quanh cũng như được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước những xâm phạm.

1. THÀNH VIÊN CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH

  • Thành viên bạc
  • Thành viên titan
  • Thành viên vàng
  • Thành viên kim cương

2. THÀNH VIÊN LÀ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC

  • Thành viên bạc
  • Thành viên titan
  • Thành viên vàng
  • Thành viên kim cương