Tư vấn trực tiếp (Tại MLF/Trụ sở khách hàng)

Luật sư/ Chuyên gia pháp lý của MLF thực hiện tư vấn pháp lý tại trụ sở của MLF hoặc địa điểm ngoài MLF theo yêu cầu của khách hàng được MLF chấp thuận.