QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI CON CHƯA THÀNH NIÊN GÂY THIỆT HẠI TÀI SẢN CHO NGƯỜI KHÁC?

1. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: - Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích...

NGƯỜI BỊ KHỞI TỐ CÓ PHẢI LÀ TỘI PHẠM KHÔNG?

1. Người bị khởi tố thì có được xem là tội phạm không? Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự như sau: "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến...

NHỮNG LOẠI THUẾ, LỆ PHÍ HỘ KINH DOANH PHẢI NỘP NĂM 2023

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC, Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì hộ kinh doanh phải thực hiện nộp những loại thuế sau: - Thuế Giá trị gia tăng - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế môn bài 1. Thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng Căn...

CĂN CỨ KHỞI TỐ VÀ KHÔNG ĐƯỢC KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

1. Căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự  Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định khi có một trong các căn cứ sau đây thì sẽ không được khởi tố vụ án hình sự: - Không có sự việc phạm tội; - Hành vi không cấu...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG LUẬT THANH TRA 2022

1. Luật Thanh tra 2022 tăng 01 Chương và 40 Điều so với Luật Thanh tra 2010 Luật Thanh tra 2022 có tất cả 8 Chương và 118 Điều luật gồm: - Chương I: Những quy định chung - Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện...

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

1. Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự  Điều 66 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về biện pháp bảo đảm thi hành án như sau: - Chấp hành viên có quyền tự mình hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của đương sự áp dụng...

THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN NỢ KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN

1. Khái niệm phá sản Khoản 1 và 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 quy định: Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Doanh nghiệp, hợp tác...

CON NUÔI CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA BỐ MẸ NUÔI

1.  Con nuôi có được hưởng thừa kế  Điều 653 Bộ luật Dân sự 2015 quy định con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 Bộ luật Dân sự...

XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM NGƯỜI KHÁC SẼ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

1. Quy định chung về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín Khoản 1 Điều 20 Hiến pháp 2013 quy định mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị...

QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI LÀM NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

1. Bồi dưỡng cho người lao động bằng hiện vật Căn cứ tại khoản 2 Điều 24 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được người sử dụng lao động...

TIN TỨC GẦN ĐÂY

TIN TỨC HẰNG NGÀY

Liên hệ